Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Provozovatelem webové stránky azurecup.cz a správcem osobních údajů je společnost: pg-sec s.r.o., sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 09580905, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 338028.

(Dále jen „Správce“) 

Zpracování osobních údajů 

„Osobními údaji” se rozumí jakékoli informace nebo údaje, díky nimž vás lze identifikovat buď přímo (např. vaše jméno), nebo nepřímo (např. prostřednictvím údajů v pseudoanonymizované podobě, jako je jedinečné identifikační číslo). Mohou zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu vašeho počítače, a také soubory cookies. 

Jako naše sledující, návštěvníky webových stránek a účastníky našich akcí bychom vás rádi informovali o tom, jak Správce shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje a o zásadách ochrany osobních údajů. 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, takže budeme vždy dodržovat zde uvedené zásady. 

Osobní údaje, které zpracováváme 

Oceňujeme vaši zpětnou vazbu, rádi se o vás dozvídáme nové věci a vytváříme obsah, který vás baví. Víme, že mnozí z vás s námi rádi komunikují. v rámci této komunikace s námi občas můžete sdílet svoje osobní údaje. 

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat různými způsoby. Někdy nám je poskytnete přímo (např. když nás kontaktujete, při registraci na některou z našich akcí), někdy je sbíráme automatizovaně (např. použitím analytických nástrojů, abychom pochopili, jak používáte naše stránky/aplikace) nebo je získáváme od jiných třetích stran. 

Jestliže nám vaše osobní údaje neposkytnete, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat služby. 

Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním základem:

Zpracování souborů cookies 

Co jsou soubory cookies 

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě.

Druhy souborů cookies 

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory vytvoří a po zavření okna vašeho prohlížeče se odstraní.  
Trvalé soubory cookies nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku.  

Využívání souborů cookies 

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. 

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče. Jsou-li cookies povoleny, lze toto nastavení internetového prohlížeče považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Účel použití souborů cookies 

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: Google Analytics, Microsoft Clarity. 

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro měření návštěvnosti webové stránky. 

Proč a kdo zpracovává vaše osobní údaje

Analýza provozu na webu

Shromažďujeme anonymizované a pseudoanonymizované údaje pomocí Google Analytics. Tento nástroj se používá k analýze provozu a chování na našich webových stránkách za účelem zlepšení našich stávajících služeb a marketingu.

Další informace o Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/

Zpracovatelem je společnost Google, Inc. Souhlas s tímto zpracováním je vyjádřen souhlasem se zpracováním cookies.

Dále shromažďujeme anonymizované údaje pomocí služby Microsoft Clarity. Tento nástroj sleduje chování uživatelů na našich webových stránkách za účelem analýzy a následného zlepšování našich stávajících služeb.

Zpracovatelem je společnost Microsoft. Souhlas s tímto zpracováním je vyjádřen souhlasem se zpracováním cookies.

Další informace o Microsoft Clarity naleznete na adrese https://clarity.microsoft.com/

Ostatní právní povinnosti a zájmy

Můžeme také zpracovat vaše osobní údaje pro naše interní potřeby, zejména pro sledování vaší spokojenosti, optimalizaci a zlepšování kvality nabízených produktů a služeb, vyvíjení nových produktů a snižování rizikových faktorů.

Právním základem pro takové zpracování je splnění zákonných povinností a/nebo náš oprávněný zájem.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu. Standardně 14 měsíců, pokud nebylo uvedeno jinak. 

Pokud jsme vám poskytli konkrétní časový rámec, během kterého budeme vaše osobní údaje ukládat v souvislosti s konkrétním případem, tuto lhůtu nepřekročíme. Pokud jste nám udělili souhlas, nepřekročíme lhůtu, která byla stanovena při udělení souhlasu. 

Vaše práva při zpracovávání osobních údajů 

Případné žádosti prosím posílejte Provozovateli na emailovou adresu: [email protected]. Upozorňujeme, že žádosti musí obsahovat jednoznačnou a nezpochybnitelnou identifikaci žadatele.

Právo na přístup

Můžete nás požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme nebo nezpracováváme. Pokud ano, můžete požádat o některou z následujících informací: účely zpracování; rozsah zpracovávání údajů; kdo má přístup k vašim osobním údajům; jak dlouho je budeme zpracovávat; jaká máte práva a jak a odkud jsme údaje shromáždili. 

Máte také právo získat kopii svých zpracovávaných osobních údajů, přičemž Správce je oprávněn vám účtovat veškeré správní náklady s tím spojené do maximální přípustné míry podle práva. 

Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. 

Právo na vymazání

Vaše osobní údaje jsme povinni odstranit, pokud: 

Právo na omezení zpracování 

Dokud nevyřešíme jakékoli sporné záležitosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje zpracovávat jinak, než aby byly uloženy, zpracovány v souladu s vaším souhlasem, nebo zpracovány pro účely určení, provádění nebo hájení právních nároků. 

Právo na námitku

Můžete vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů za účelem vašich oprávněných zájmů, pokud není možné uplatnit právo na výmaz. V případě námitek proti zpracování vašich osobních údajů bude vaše námitka vyhodnocena a my odpovíme na to, zda vyhovíme této námitce a již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje za daným účelem, nebo pokud jsme zjistili, vaše námitka není relevantní a odůvodněná a bude pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů. 

Právo na přenos

Osobní údaje, které se vás týkají a jsou získávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, můžete kdykoli získat ve strojově čitelném formátu. Máte také právo nechat tato data přenášet mezi správci. 

Mlčenlivost 

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně neposkytneme. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 10. 1. 2021